Guyonan Jowo

Minggu, 31 Januari 2010

Sakera dodol endhog ndik setasiun.

'Endhog...endhog... endhog asin...'
'Asin temen tah endhog peno, cak?'
'bo....., jok kuatir, dik. Sumpah, asin temen endhog-e awake aku iki.
Sumpah matek, ya-i-ya...'
Tuku sepuluh, diicipi.
'Dobol, endhog gak asin ngene jarene asin'
'Cak...cak. Endi sing jare peno asin iki. Endhog gak asin babar blas
ngene kok'
'Bo.... sampiyan salah, dik'
'Kok iso aku sing salah'
'Lha iyo, sampiyan iku salah. Wong sepur durung budhal endok diicipi'

???

Gigih

Sabtu, 30 Januari 2010

Sakera dodol pelem

Wong Duro endi gelem kalah. Nek dodolan masak alah. masiyo barange
elek, endi gelem dilokno.

Sakera dodol pelem.
'Piro, lik'
'Setung limang ewu', jarene

Sing tuku nyobak nyrekal,
'Pelem sak pentil-pentil ngene limang ewu?'
'Adoooh, dik. Yok opo awake peno, dik. Lakar pentile sak ngoten, lha
sak pinten susune ?'

Gigih

sumber : http://matpithi.freewebsitehosting.com/mat024.htm

Jumat, 29 Januari 2010

Murid TK yo ngemut sarung barang, kok

Muride ning saropah, guru TK, onok sing kebiasaane ngemut driji.
'Cung, gak oleh ngemut driji, ya. Koen lak wis sekolah, mosok senengane
ngedot, adane bayi ae. Karo maneh kukumu sing ireng iku onon endog-e cacing,
lho'
'Nggih, bu guru'
'Bu, bu, niku Wiyono ngemut permen', jarene Handoko
'Lho, engko watuk, cung. Ayo dibuak'
'Nggih, bu guru'
'Bu, Parman niku nek bengi taksih ngedot'

Kamis, 28 Januari 2010

Murid TK (kok ngemut lampu teplok)

Isuk kuwi Bu Marti guru TK ning Ngaglik, Sleman, Yogyakarta lagi ngajar ning kelase.
Bu Marti takon : bocah-bocah.....sopo sing ngerti barang-barang sing iso dinggo nuliiiiiiiiiis ....??
Murid-murid podo rebutan nyahut : aaaakkuuuuuu . . . . aakkkuuuuu . . . . . aakkuuuu . . . .

Coba...Budi...opo ?
Budi njawab : Pulpeeeeeeen...
Pinteeeeeeeeeeeeeeer..jare bu Marti.

Senin, 25 Januari 2010

Silit diogok-ogok duren

Onok wong telu, pemburu, kesasar terus ketangkep tentara wedok-wedok, suku
Amazon. Diglandhang nang ratune.

Wong telu mau diukum kudu golek buah-buahan nang alas. Nek wis oleh
dikongkon balik nang ratu, kepala suku Amazon.

Sing siji teka ndisiki, oleh timun. Dek-e dikongkon njengking, katok-e
dibukak, silite diogok-ogok nganggo timun.

Minggu, 24 Januari 2010

Nabrak wong tuwek ae gak iso, dul !

Ono' arek enom kemlinthi banget... senengane lek numpak montor mesthi ngebut... opo maneh saiki montore ganti RX-King sik anyar kinyis-kinyis... Leh numpak koyo cak Doohan... wis ta lah... pokoke gaya temen... kemethak ngono
kae lah...

Critane pas bengi-2... lagi enak-2e ngebut (lha iyo... opo se enake ngebut...) ngerti-2 ono wong wedok tuwek nyebrang dalan... langsung ae arek iku mau ngerem ndadak... ciii..ittt... ittt... (ojo' ditambahi 'il' yo..)

Untung montore sik anyar... rem-e sik manjur... cobak lek gak ngono yo wis nabrak wong wedok tuwek iku mau... bareng wis mandhek, arek iku trus marani wong wedok mau ambek rodo nesu... "Yo' opo se mbah... sampeyan iku gak tau mangan

Cak, nyilih duwik-e rong puluh

Pengantar : Onok arek, ngaku gak patek pinter ngomong suroboyoan. Tapi ngerti,
jugak seneng. Dek-e ngirimi aku crito, njaluk tulung disurobayakno.
Mungkin nek jik bahasa indonesia gak patek lucu. mangkakno dek-e njaluk
disurabayakno. Critane ngene :

Mat Pithi karo Saropah kepeksa cabut saka desane, merga panen-e gagal. Arek loro iki budhal nang Suroboyo.

Wong suroboyo kok diparani. Wong kota besar koyok Suroboyo iku kota
sing keras. Ojok cacak wong pengangguran, wong sing wis nyambutgae ae
isok kapiran, kok.

Minggu, 17 Januari 2010

Sriti dikongkon tuku sarden

Surati jik kaet dadi babu, dikongkon ndarane tuku sarden.

Tekan toko lali, opo jenenge siang dikongkon ndarane mau. Gak kurang
akal, Surati mlipir nok mburine bufet, terus tangane didulek-no nang
'konok'-ane. Lhup...

Drijine mau diambokno engkoh Tan, sing duwe warung. 'Beli yang kayak
gini, lo, ngkoh'

'Oh, sarden, tah. haiyyaa....'

(gigih)


#sumber:http://matpithi.freewebsitehosting.com/mat018.htm

Jumat, 15 Januari 2010

Kontrasepsi anyar

Ngguk kelurahan Karah kecamatan Jambangan dianakno penyuluhan Keluarga
Berenca (KB). Acarane interview mbarek ibu-ibu akseptor KB. Sing pertama
maju bu Tigun ditakoni ambek petugas KB: "Olehe KB nggae opo bu?"

Bu Tigun: "Nggae spiral"

Petugas: "Bu Dul Kemproh, KB-ne nggae opo?"

Kamis, 14 Januari 2010

Sriti wedi rabi

Sriti kate rabi. Tapi mbakyu-mbakyune medheni, jare malam pertama engko
larane setengah mati. Sangking wedhine, Sriti sampek bingung.

Ibuk-ne eruh Sriti ketok membik-membik, takon "Opo-o, Ti, awakmu kok
ketok-e sedih. Wong mene katene rabi kok malah sluntrut ngono'

'Iku lho mak, jarene ning-ning, nek pas malam pertama iku jare larane
setengah mati. Aku wedi, mak'

'Gak, ndhuk. Gak lara, kok. Tambah enak. Rodok keri-keri thithik, tapi
enco'

Rabu, 13 Januari 2010

Aturan anyar ndik Kenjeran

Onok aturan anyar, nek peno-peno kate blakrak-an nang Kenjeran. Peno
kudu duwe SIM (Surat Ijin Mengemut di Mobil). Nek gak duwe SIM ojok
cobak nyetir ambek mangan permen.

Ndik Kenjeran jugak onok aturan demi peduli lingkungan yaiku 'Dilarang
menembak-kan burung'.

Selasa, 12 Januari 2010

Dagangane Mat Pithi

Mat Pithi duwe dagangan macem-macem kondom, sopo sing gelem mesen ?

KONDOM LOKAL

Kondom Miduo : " Dua isinya, nikmat rasanya "
Kondom Pindy Mint : " Dingin-dingin empuk . . . . "
Kondom Ando : " Kuat bagai naga "
Kondom Extra Joss : " Merubah ngos menjadi joss . .
Kondom Choki-choki : " Yang panjaaang . . . dan lammaaa . . . . "
Kondom Atlas : " Resmi bisa santai bisaaa . . .
Kondom Attack : " Kecil tapi hebaaat "

Minggu, 10 Januari 2010

Kontes Miss Dunia

Timbangane padu karepe dewe soal wedok tenan atau wedok-wedokan. Iki onok cerito yahud, rek. Mbiyen jamane kontes ratu-ratuan iku, onok sakwijining kontes ratu dunia, sing teko Indonesia di wakili karo Waljinah.Wuaahhh...ceritane ruame temen. Onok sing teko, Cino, Ngamerika, India dll.

Kontes pertama kebetulan wakil teko Cino. Maju ndek panggung karo nggowo timun. Untuk membuktikan kehebatannya, sang dara teko Cino langsung nancepke timun mau mlebu slangkangane. ( gak porno tah? wong gak nyebut sing jorok-jorok kok)
Begitu entuk limang menit, timun dicabut. Ternyata timun telah berubah dadi acar.
Wehhhh...keplok-e langsung wae ndadi.

Yuk Jah lungo perikso nang dokter

Yuk Jah iki tanggane Mat Pithi, rondo, dulinane Mat Pithi.

Opoko sampeyan ning ?" Jare doktere.

Yuk Jah terus cerito, "Iki lho dok, wis sak wulan iki aku malih ngentutan. Sak jam isok ping sepuluh aku ngentut. Cumak untunge, entutku iku gak mambu ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok sing ngerti. Lha iki pas aku longgo ndhik ngarepe sampeyan ae wis ping telu aku ngentut. Tapi sampeyan gak ngerti tho, mergo iku mau, entutku gak muni ambek gak mambu. Cumak aku malih gak enak dhewe, mosok arek wedhok ngentutan ".

Mat Pithi kangen ambek Suroboyo.

Mat Pithi, asal Indonesia sing lagi sekolah nduk Jepun moro nang nggone dokter. Pirang-pirang dino iki awak kroso kesel, weteng mules, mripat mbrebes terus ditambahi sirah ngelu. Pokoke rasane gak enak kae lho...

Dokter sing mrikso nggak iso nemokno penyakite Mat Pithi malah tambah gak mudeng... opo'o pasien siji iki kok koyok ngono.

Akhire dokter iku nawarno terapi nggo ngobati penyakite Mat Pithi, jare doktere sih iku terapi alamiah... lek boso konone Naturotherapy. Jare doktere terapi iki wis terbukti iso' berhasil sak durunge. Terapine yoiku Mat Pithi mesti ngoyoh ambek ngising, disimpen ndhuk tas trus didokok ndhuk basement seminggu....

Kontes dowo-dowoan gandul

Ngguk Hotel Westin jalan Embong Malang dianakno kontes dowo-dowoan peli. Akeh sing melok. Mat Pithi, arek Suroboyo, gak gelem kalah, jugak melok.

Peserta nomer 1, saka India. Munggah nok panggung, bungkak-bungkuk, ngekek-i hormat. Gak suwe klambine dibukak kancinge bagian ndukur. Ampun, pucuk-e peli ketok mecungul ngguk cidek-e kerah.

Plok...plok...plok...

Suit...suit...suit...

Wah, iki bek-e juarane !

Peserta nomer loro metu, soko Arab. Munggah panggung, bungkak-bungkuk,
hormat nang penonton. Pira dawane peline?

Perlombaan mateni genine lilin mbarek entut

Tapekno, memang mat pithi iku sembaranganne juara. lha sakdurunge lomba dowo-dowoan lak dheke melok lomba niup lilin. tapi gak ngai cuangkem utawa abab.. tapi gae entut.

.Pesertane yo meh podho.. tapi ketambahan saka china sing ahli silat, tenaga dalam, sumo jepang, koboi amerika barek petinju negro. wis pokoke awake nek gak atletis, yo gothot.. paling gak gembrot, wetenge gedhe kabeh. lha mat pithi iku lak pucet tah... pucet nyekukruk koyo cecek eruh kucing... (tapi soglekane reek....)

Ancene mat pithi iku kepengine dadi gong. mangkane nomere pancet buncit.

Nah, lombane katik gae aturan, jarak antarae tilis ambek lilin iku paling cidek 3 meter.

Jancuk...! Jaranku Wedok !

Mat Pithi pancen bethike gak ketulungan. Masih bapakne kaji, Mo-Limo wis dilakoni. Korak, balon, germo, tukang parkir sak Kermil kenal kabe karo arek Dinoyo Gang Limo iki. Tapi sejak Suharto ngelundung, kelakoane rodok apik. Mat Pithi gak tau ugal-ugalan maneh. Lek ditakoni koncone, "Mat raimu sik mbalonan?". "Mathek ketubruk montor, tanganku kithing aku wis tobat cuuk...!", Mat Pithi ngotot. Modele morale arek iki melu reformasi pisan.

Saiki kesibukane Mat Pithi meguron nang Kaji Kholil, guru ngaji soko Ampel. Segala ilmu disinaui. Mulai ilmu kebal sampe ilmu gendhing wedhokan wis dikuasani. Jangkep limang wulan meguru, Mat Pithi diwekasi gurune " Mat..., ilmu sing mbok sinaui wis jangkep. Tapi lek koen kepingin ningkatno mane, koen topo wae ning Gunung Batok.".

Ngimpi Wong Matek

Enak-enak turu tengah wengi, anake Mat Pithi nuangis koyok wong
kewedhen.

"Aku ngimpi mbah lanang mati ..." jare anake.

"Wis gathik mewek, turuo maneh, iku ngono mek ngimpi" jare Mat Pithi.
Isuke onok interlokal ngabari lek Bapake bojone Mat Pithi kenek serangan jantung, dud !

Minggu ngarepe, anake nangis maneh tengah wengi.

"Aku ngimpi mbah wedok mati...." jare anake.

Ojok cidek-cidek arek wedok sing susune gedhe !

Klowor, anak-e Mat Pithi, nyidek-i embok-e, ning Saropah. Mbarek nyidek mau arek iki ngomong, "mak, onok arek wedhok susune guedi nemen mak". Ning Saropah nuturi anak-e, "Ojok cidek-cidek arek wedok sing susune gedi, cung. Arek wedok koyok iku mono pikirane gak onok liya kecuali perkoro susune thok. Arek wedok sing susune gedi iku arek wedok goblok".

Klowor manthuk-manthuk. Koyok arek sing ngerti ae.

Mari ngono Klowor takon maneh, "Nek onok uwong sing gandule gedi, mak"

Jare mak-e, "Yo podho ae, cung. Setali tiga uang, jenenge. Wong lanang sing gandule gedi iku pikirane yo rusuhan thok. Sing dipikir gak liyo maneh ya cumak yok opo enak-e numpak-i wong wedhok thok. Endi tau mikir sekolah, tah nyambutgawe. Wong lanang sing gandule gedi iku yo termasuk wong goblog. Mene maneh, nek onok wong lanang sing gandule gedi, ojok mbok cidek-i, ya, cung. Ben dina sing dipikiri ya yok opo manfaatno gandule mau thok, cung".

Sabtu, 09 Januari 2010

Gandule Mat Pithi katut ilang ...

Mat Pithi ambek bojone moro nang nggone dukun sing kondang sektine, njaluk sarat supoyo biso cepet sugih. Karo dukune Mat Pithi diwehi kerikil cacahe telu, jare pak dukun "Mengko yen wis tekan ngomah, opo penjalukmu sambi mbanting kerikil kuwi bakal dikabulno".

Tekan ngomah Mat Pithi njupuk kerikil siji, sambi siap mbanting kerikil ngomong karo bojone "Aku pengin montor bene gampang nek katene lunga".
Bojone ngalang-alangi "Ojo montor, njaluko omah ae, wong omahe iki wis katene rubuh".

Akhire Mat Pithi udreg-udregan karo bojone, Saropah "montor", "omah", "montor", "omah"........

Sangking mangkele Mat Pithi mbanting kerikile karo misuh "anu....".

Bener temenan sak awake Mat Pithi metu anune. Mat Pithi bingung terus njupuk kerikil siji maneh terus dibanting sambi ngucap "Anune ilango kabeh".

Hore, kabeh nang Malang ! Hore ! Hore !

Mat Pithi, arek Suroboyo, manten anyar. Sing wedhok jenenge Saropah, arek Maspati, mBubutan kono. Arek loro iki pancen cocok, wis tah. Gak kenek-an. Podho ndableg-e, jugak podho kosrone. Gak oleh ketok nganggur. Kejawil thithik ngono ae wis nggeblag, cucul klambi. Biasa, ya terus main.

Gak Mat Pithi, yo gak ning Saropah. Ketok Saropah rodok njenthit thithik ngono ae, wis diglandhang mlebu kamar. Malah kadang durung tekan kamar ae wis gak srantan maneh, Sak liyane manten anyar, wong ndik omah iku yo cumak wong loro mau thok.

Engko pas Saropah nguleg sambel, sing mesti tangane yo obah mbarek awak-e yo goyang-goyang. Ndelok susune bojone sing ketok mentul-mentul, gandule Mat Pithi wis gak tahan. Ayuk dik !

Bener omongan peno, cak ! Enak Bojo Sampeyan !

Onok wong loro, kanca raket banget. Sing siji jenenge Mat Pithi, sijine Dul Kimpong. Mbok..., wong loro iki pancen sobat kenthel buanget, nget, nget. Isok dipastekno, nduk endi ae onok Mat Pithi, mesti onok Dul Kimpong. Mancing bareng, tandak-an bareng, mbalon, sobo Bangunrejo, ya bareng. Pokok-e, wis gak onok rahasia sing salah sijine gak eruh. Lha yok opo, cak, pancen wis kuenthel-thel!

Wingenane dowo, wong loro iki rasan-rasan, jare ndik Wisma Gelisah (geli-geli basah) onok balon anyar. Balon iki terkenal banget. Servise 'ciamik soro'. Jenenge sebut ae Melati, arek Banyuwangi.

Pancen wis akeh wong-wong sing nyritakno Melati iki. Disamping pancen arek anyar, jugak ayu lan awak-e koyok Sofia Lacuba sing lagek dadi perkoro soal pornografi iku. Sopo sing gak kepengin ngeloni, nek rupane koyok ngono iku mau?

Jumat, 08 Januari 2010

Baru iki aku dipendeliki ....

Mat Pithi, arek Suroboyo iku pancen mbethik mulai cilik. Dadi nek sak iki sabane nggone 'Pusat Perdagangan Barang Empuk dan enak' iku yo wis gak aneh maneh. Cilik-e mbiyen tau ngintip manten anyar sing kamare saka gedheg. pas ngintip wong main mau onok sing eruh, ya mantene iku dewe. Gedheg-e digablok, Mat Pithi klilipen.

Ya iku sebabe, Mat Pithi matane sing situk diganti mbarek neker, sing digambar koyok moto. Akibat klilipen gedheg mau terus dadi lan infeksine, mborok, abuh, terus kudu dicopot. dadi nek klirak-klirik ya cumak moto sing situk-e maneh. Sing neker, endi isok?

Nuruti kandane Dul Kimpong, kancane, ben bengi mata sing digawe saka beling mau dicopot terus dikum nang gelas. isuk-isuk tangi turu, banyu sing digae ngekum moto mau diombe. Mat Pithi percaya ae mbarek usule kancane mau. Jarene, pasti iku goroh, suwe-suwe isok metu motone maneh. Wuik, endi isok, cak? Ngono iku, lho, ya percaya ae Mat Pithi iki.